Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osoby používající webovou stránku umístěnou na následující adrese URL: https://www.hostelflorenc.cz a platí od ___. Správcem uživatelských údajů je: (dále jen „My“). Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: ___, e-mail: ___

§2. OSOBNÍ DATA

V souvislosti s implementací požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) informujeme, že:

 1. Údaje zpracováváme pro následující účely:
  1. plnění smlouvy nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (právní základ: čl. 6 zák. 1 písm. b GDPR),
  2. vyřizování dotazů (čl. 6 zák. 1 písm. f GDPR),
  3. vyřizování stížností a stížností (čl. 6 zák. 1 písm. b GDPR),
  4. ukládání dokumentace a plnění právních povinností Správce (čl. 6 zák. 1 písm. c GDPR),
  5. zasílání newsletteru (čl. 6 zák. 1 písm. a GDPR),
  6. sledování a zlepšování kvality poskytovaných služeb – žádost o vyplnění průzkumu nebo zodpovězení několika otázek týkajících se kvality poskytovaných služeb (čl. 6 zák. 1 písm. f GDPR),
  7. zobrazování personalizovaných komerčních informací na sociálních sítích (čl. 6 zák. 1 písm. a GDPR)
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání služeb. V případě souhlasu je dobrovolný a vyjádřený kliknutím na zaškrtávací políčko obsahující podmínky souhlasu.
 3. Pokud osoba souhlasila se zpracováním údajů (právní základ: čl. 6 zák. 1 bod a GDPR), údaje jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, po uplynutí této doby má však právo na archivaci informací o tom, kdo a kdy a jaký souhlas udělil (za účelem zjišťování, výkonu nebo obhajoby právních nároků). V ostatních případech jsou údaje zpracovávány po dobu odůvodněnou plněním účelu (např. plnění smlouvy, zodpovídání dotazů, daňové předpisy atd.) Doba zpracování závisí na možnosti uplatňovat, uplatňovat nebo obhajovat nároky nebo kdy je uchovávání údajů vyžadováno z důvodu daňových předpisů.
 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Klikněte prosím na odkaz nebo pošlete e-mail na adresu: .
 5. Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 6. Transakční údaje, včetně osobních údajů, jsou předávány přímo uživatelem poskytovateli platebních služeb.
 7. Návštěvníci Webu mohou vyplnit formulář a přihlásit se k odběru newsletteru a uvést e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, které je základem pro automatický kontakt.
 8. Návštěvníci Webové stránky mohou souhlasit s tím, že budeme na sociálních sítích provádět reklamní kampaně cílené na základě e-mailové adresy.

§3. PŘÍJEMCI DAT

Využíváme služeb programátorských společností a společností, které udržují ICT systémy, se kterými máme uzavřené příslušné smlouvy. Tyto smlouvy zahrnují pravidla zpracování údajů a důvěrnost. Tyto údaje nejsou sdíleny a žádná z těchto společností nemá právo zpracovávat údaje jiným způsobem, než je uvedeno ve smlouvě. Vaše údaje, pokud k nim má společnost přístup, mohou být zpracovávány pouze pro účely řádného poskytování služeb.

§ 4. COOKIES

 1. Soubory cookie jsou přenášeny do webových prohlížečů a poté ukládány do paměti zařízení a čteny serverem pokaždé, když se připojíte na Webovou stránku.
 2. Vezměte prosím na vědomí, že ukládání souborů cookie nám neumožňuje přístup k vašemu soukromému zařízení nebo čtení jiných dat než těch, která jsou uložena v souborech cookie.
 3. Používáme tzv. technické cookies, které umožňují správné použití přenosu zpráv a zapamatování si Vašeho nastavení a vytváření jednoduchých statistik Služby.
 4. Používáme soubory cookie a technologie ke shromažďování údajů, které nám pomáhají analyzovat provoz na webových stránkách. Díky tomu můžeme optimalizovat jeho provoz, vylepšovat nejžádanější řešení a zobrazovat vyhrazená sdělení a nabídky. Můžete souhlasit, nesouhlasit, odvolat svůj souhlas nebo spravovat svá nastavení kliknutím sem.
 5. Používáme následující soubory cookie:
Spravovat nastavení soukromí
Cookies nezbytné pro fungování stránek

Cookies nezbytné pro fungování služeb dostupných na internetových stránkách, umožňující prohlížení nabídek, provádění rezervací, podporující zabezpečení, mj. ověřování uživatelů a detekci zneužití.

Analytické cookies

Cookies umožňující shromažďovat informace o způsobu, jak uživatelé internetové stránky používají, za účelem optimalizace jejich fungování a jejich přizpůsobení očekáváním uživatelů

Marketingové cookies

Cookies umožňující zobrazovat uživatelům marketingový obsah podle jejich preferencí a informovat je podle jejich zájmů o marketingových nabídkách týkajících se výrobků a služeb správce stránek a třetích subjektů.

Vaše předvolby dosud nebyly uloženy